Więcej miejsc na parkingu buforowym Dolna Wilda II

Parking buforowy Dolna Wilda II może pomieścić więcej samochodów. Łącznie do dyspozycji kierowców jest o 60 miejsc postojowych niż do tej pory.

Więcej miejsc na parkingu buforowym Dolna Wilda II

u00a0

Ideu0105 parkingu00f3w buforowych jest zapewnienie dogodnego miejsca na pozostawienie samochodu w rejonie Strefie Pu0142atnego Parkowania. Zlokalizowane su0105 gu0142u00f3wnie w rejonie biur, sklepu00f3w i urzu0119du00f3w, z miejscach blisko komunikacji zbiorowej.

u201eEliminuje to koniecznou015bu0107 ciu0105gu0142ego poszukiwania miejsca parkingowego wu00a0okolicy kolejnych odwiedzanych miejsc iu00a0kosztuje mniej niu017c postu00f3j wu00a0Strefie Pu0142atnego Parkowania. Obiekty te posiadaju0105 ru00f3wnieu017c miejsca do bezpu0142atnego parkowania roweru00f3wu201d – wyjau015bnia ZDM Poznau0144.

Od 1 marca parking Dolna Wilda II dziau0142a w rozszerzonym zakresie. Wczeu015bniej byu0142o tam 90 miejsc postojowych, a dziu0119ki jego powiu0119kszeniu o 1200 m2, powstau0142o kolejnych 60. u0141u0105cznie do dyspozycji kierowcu00f3w jest wiu0119c 150 miejsc parkingowych.

Opu0142ata za postu00f3j na parkingu buforowym jest wszu0119dzie taka sama – 3 zu0142ote za godzinu0119. Mou017cliwe jest taku017ce wykupienie abonamentu, co jest dobru0105 propozycju0105 dla osu00f3b, ktu00f3re korzystaju0105 z nich regularnie.