Budowa brakującego fragmentu ul. Umultowskiej coraz bliżej

Już wkrótce powstanie brakujący odcinek ul. Umultowskiej na fragmencie od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej. Projekt ma powstać na podstawie koncepcji wypracowanej m.in. w czasie konsultacji społecznych.

Budowa brakującego fragmentu ul. Umultowskiej coraz bliżej

 

Obecnie ten odcinek ul. Umultowskiej jest drogą gruntową. Przez lata zdania co do przyszłości tego fragmentu drogi były podzielone. Część mieszkańców chciałaby jego utwardzenia i nowej nawierzchni oraz chodników, zapewniających pieszym bezpieczne i komfortowe przejście. Inni z kolei obawiają się zakłócenia spokojnej okolicy poprzez zwiększenie ruchu kołowego, którego spodziewają się po wybudowaniu drogi z dobrą nawierzchnią.

Ostatecznie, m.in. w wyniku konsultacji społecznych i warsztatów wypracowano koncepcję, na podstawie której ma powstać projekt brakującego odcinka drogi. Zakłada ona budowę ulicy o uspokojonym i lokalnym ruchu, która uwzględnia chodnik oraz drogę rowerową. Ma to poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu. Całość zostanie oświetlona.

W koncepcji uwzględniono także montaż urządzeń służących do spowolnienia ruchu, małą architekturę, a także budowę przejść i przepustów dla zwierząt.


Całość ma być zaplanowana i wykonana tak, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w roślinność i zachować walory przyrodnicze i rekreacyjne w okolicy.

Zgodnie z życzeniem mieszkańców chodnik i droga rowerowa mają zostać połączone z leśną ścieżką przy ul. Anyżowej oraz przy Stawie Południowym.

Co ważne, aleja platanowa ma pozostać bez zmian, w swojej obecnej postaci, wzdłuż bloku przy ul. Umultowskiej 102.

Przetarg na wykonanie projektu został ogłoszony przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Zgodnie z założeniami, projekt ma być gotowy w przyszłym roku.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja