Wraca przejazd przez rondo Rataje w rejonie ul. Jana Pawła II

W nocy z 7 na 8 maja, czyli z piątku na sobotę, zmieni się tor jazdy na przebudowywanym rondzie Rataje. W rejonie ul. Jana Pawła II pojazdy powrócą na północną część pierścienia ronda, czyli od ul. Jana Pawła II. Tymczasowy przejazd przesunięty w kierunku ronda Śródka zostanie wyłączony z ruchu, a następnie rozebrany.

Wraca przejazd przez rondo Rataje w rejonie ul. Jana Pawła II

AKTUALIZACJA 6.05.2021

Ze względu na prognozowane opady uniemożliwiające wykonanie oznakowania poziomego w nocy z 7 na 8 maja, organizacja ruchu zmieni się w nocy z 9 na 10 maja (z niedzieli na poniedziałek).

_________________________________________________________________________________

W czasie funkcjonowania tymczasowego przejazdu wykonana została nawierzchnia północnej części ronda i przejazd przez torowisko tramwajowe (bez warstwy ścieralnej). Tymczasowa różnica wysokości pomiędzy nawierzchnią jezdni i torowiska zostanie zniwelowana najazdem z masy bitumicznej.

W dalszym ciągu utrzymana będzie analogiczna przewiązka od strony ul. Zamenhofa. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie modernizowanego układu komunikacyjnego i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.