6 sierpnia 2021

Nowy wiadukt na ul. Kurlandzkiej – coraz bardziej zaawansowane prace

Na placu budowy nowego wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej nad ul. Krzywoustego postępy prac są coraz bardziej widoczne. Rozpoczął się montaż belek mostowych pod przęsła. Wiele zmienia się także w infrastrukturze drogowej w okolicy, gdzie budowane są dojazdy do wiaduktu w formie rond.

Nowy wiadukt na ul. Kurlandzkiej – coraz bardziej zaawansowane prace

Stary wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej był w bardzo złym stanie technicznym, który nie pozwalał na dalsze użytkowanie obiektu. Po analizie sytuacji podjęto decyzje o rozbiórce dotychczasowego, kilkudziesięcioletniego wiaduktu i wybudowanie w jego miejscu nowego, z m.in. odpowiednim odwodnieniem, z bardziej odpornych materiałów, a także uwzględniając potrzeby użytkowników drogi.

Nowa konstrukcja będzie czteroprzęsłowa z chodnikiem oraz wyznaczoną drogą rowerową. Zmienia się także okolica – skrzyżowania z ul. Wiatraczną i Bobrzańską są przebudowywane na ronda, by poprawić poziom bezpieczeństwa w tym rejonie.

Jak zapewnia spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Gotowe są zarówno podpory jak i filary wiaduktu i rozpoczęto układanie belek mostowych, czyli elementów konstrukcji.

Zaawansowane prace widoczne są także na nowych rondach. Obecnie przygotowywana jest podbudowa z kruszywa, profilowana jest droga i układana masa bitumiczna. Trwają także przygotowania do wykonania odcinka magistrali wodociągowej.

Inwestycja obejmie także nowe nasadzenia.

 

autorka: A. Karczewska; fot/vid. PIM