21 września 2021

Wygodniej dla pieszych i kierowców na kolejnych ulicach Naramowic

Większa wygodna i bezpieczeństwo pieszych i kierowców to efekt zakończonych prac remontowych na ul. Sielawy oraz Swarożyca.

Wygodniej dla pieszych i kierowców na kolejnych ulicach Naramowic

Na ul. Sielawy wyremontowano mocno zniszczony chodnik, którego stan sprawiał, że poruszanie się po nim było nie tylko mało komfortowe, ale także niebezpieczne, z uwagi na duże ryzyko potknięcia czy wykręcenia nogi.

Prace prowadzono po północnej stronie ulicy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Naramowicką do pozostałości starej. Nowa nawierzchnia jest równa, wygodna, bezpieczniejsza i bardziej estetyczna. Remont kosztował 32 tysiące złotych i został sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Naramowice.

Z kolei na ul. Swarożyca ułożono nową nawierzchnię wykonaną z ażurowej kostki. Zdecydowano się na takie rozwiązanie ze względu na brak odwodnienia ulicy. Nowa nawierzchnia zapewni wsiąkanie wody opadowej w grunt.

Prace były kontynuacją remontu rozpoczętego w ubiegłych latach. Kosztowały 44 tysiące złotych.

 

Autorka: A. Karczewska