21 września 2021

Nierówności, dziury i koleiny znikną z ul. Suchej

Nierówności, dziury i kałuże wkrótce znikną z ul. Suchej w Poznaniu. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową ulicy, co ma poprawić m.in. komfort i bezpieczeństwo poruszania się po niej, ale także podnieść poziom estetyki okolicy.

Nierówności, dziury i koleiny znikną z ul. Suchej

Inwestycja obejmie odcinek ulicy od ul. Gdyńskiej do wiaduktu nad linią kolejową nr 356 (Poznań Wschód – Wągrowiec). To droga na os. Główna, której obecny stan nie należy do dobrych. Kostka jest nierówna, nie brakuje dziur, kolein i garbów. Utrudnia to poruszanie się po niej, a także może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu. Niepełny system odwodnienia w połączeniu z nierównościami powoduje z kolei powstawanie kałuż. Nierówności nie brakuje także na chodniku, przez co łatwo o kontuzję. Taką nawierzchnię trudniej jest także oczyścić np. z zalegającego lodu, śniegu czy piasku.

W ramach przebudowy nawierzchnia jezdni zostanie wymieniona z wykorzystaniem istniejącej kostki granitowej. Równy stanie się również chodnik, a krawężniki zostaną wymienione.

Niepełny system odwodnienia zostanie uzupełniony, co ma pomóc w odpowiednim odprowadzaniu wód opadowych i zapobiec powstawaniu kałuż. Wymienione zostanie także oświetlenie uliczne.

Inwestycja przewiduje także budowę kanału technologicznego oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Oferty w przetargu ogłoszonym przez PIM można składać do 13 sierpnia. Wybrany wykonawca będzie miał 150 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania.

 

autorka: A. Karczewska