19 października 2021

Przebudowana ul. Trzebiatowska już gotowa

Po ulicy Trzebiatowskiej można się już poruszać po nowej nawierzchni. Do tej pory ulica osiedlowa miała charakter gruntowy. Teraz zadbano o komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Przebudowana ul. Trzebiatowska już gotowa

 

Do tej pory ul. Trzebiatowska była jedną z tych na osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, które miały gruntowy charakter. W czerwcu rozpoczęto prace mające na celu zmianę oblicza tego miejsca.

W ramach inwestycji ułożono nową, utwardzoną nawierzchnię wraz z odwodnieniem poprzez przewidziane wpusty do kanalizacji deszczowej. Ruch będzie jednokierunkowy z dopuszczeniem kontraruchu rowerowego na wyznaczonym pasie.

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, zamontowano dwa progi zwalniające, a cały odcinek znajdzie się w strefie prędkości ograniczonej do 30 km/h.

Prace zakończono, a obecnie trwają jeszcze odbiory techniczne dla realizacji zadania.

Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zyska także okolica, ponieważ zwiększy się poziom jej estetyki. Zniknie także problem błota w deszczowe dni i w czasie roztopów, a także kurzu i pyłu unoszącego się w okolicy w czasie ciepłych i suchych dni.