4 grudnia 2021

Gruntowe drogi powoli znikają z Poznania. Nową nawierzchnię zyska kolejna

W deszczowe dni powstaje błoto, kałuże i dziury, a gdy deszczu nie ma w powietrzu unosi się pył i kurz. Gruntowe drogi zdecydowanie obniżają komfort nie tylko ich użytkowników, ale także okolicznych mieszkańców. W Poznaniu sukcesywnie przebudowywane są kolejne, zwykle osiedlowe drogi, by zniwelować utrudnienia. W najbliższym czasie utwardzona zostanie ul. Rozwadowska.

Gruntowe drogi powoli znikają z Poznania. Nową nawierzchnię zyska kolejna

Obecnie ul. Rozwadowska ma charakter gruntowy, co z jednej strony utrudnia przejście i przejazd, zwłaszcza w deszczowe dni, z drugiej sprawia, że w powietrzu unosi się kurz i pył, który osadza się na okolicznych domach, w ogrodach czy wpada przez okna do mieszkań.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na budowę ok. półkilometrowego odcinka od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej. Pojawi się nie tylko nowa, asfaltowa nawierzchnia. W ramach prac wybudowane będą chodniki po obu stronach jezdni. Wybudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Tyczyńską, do którego wykonania zostanie wykorzystana betonowa kostka. Prace przewidują też budowę zjazdów do posesji.

Dodatkowo, wykonawca będzie musiał wykonać także system odwodnienia wód deszczowych z powierzchni drogi i elementy kanalizacji deszczowej, a także wybudować nowy kanał technologiczny oraz zamontować nowe oświetlenie uliczne.

Inwestycja nie tylko poprawi więc komfort, ale także bezpieczeństwo uczestników ruchu, szczególnie pieszych.

Firmy chcące wziąć udział w postępowaniu przetargowym mogą składać swoje oferty do 7 października. Oznacza to, że można spodziewać się, że ul. Rozwadowska w nowym wydaniu będzie gotowa za kilka miesięcy.

 

autorka: A. Karczewska