5 grudnia 2021

Wiadukt na Gołężyckiej prawie gotowy. Jak wygląda?

Wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej jest już niemal gotowy. Wykonywane są ostatnie prace przed udostępnieniem obiektu dla ruchu. Podjęto również decyzję o wykonaniu dodatkowych prac w ramach tego zadania, które poprawią bezpieczeństwo w rejonie pobliskiej szkoły podstawowej przy ul. Baranowskiej.

Wiadukt na Gołężyckiej prawie gotowy. Jak wygląda?

Wczoraj informowaliśmy o tym, że jeszcze w tym miesiącu wiadukt zostanie oddany do użytku (więcej tutaj). Jest to możliwe dzięki wyprzedzeniu harmonogramu prac, który zakładał udostępnienie obiektu pod koniec roku.

W ramach rozpoczętych w marcu inwestycji rozebrano stary wiadukt, który był w bardzo złym stanie technicznym, a w jego miejscu wybudowano nowy. Prace objęły budowę nie tylko nowej konstrukcji, ale także m.in. przyczółków, podpór czy płyty wiaduktu.

Skarpa została wzmocniona, wykonano system odwodnienia i nowy chodnik. Gotowe są także balustrady.

Obecnie prace dobiegają już końca i skupiają się na montażu barier drogowych oraz budowie oświetlenia. Wymieniana jest też nawierzchnia na ok. 800-metrowym odcinku ul. Gołężyckiej od strony ul. Warownej. W planach jest jeszcze m.in. wykonanie oznakowania drogowego.

Dodatkowo podjęto także decyzję o doświetleniu i przesunięciu przejścia dla pieszych przy pobliskiej szkole podstawowej przy ul. Baranowskiej. Ma to poprawić poziom bezpieczeństwa w okolicy.

 

autorka: A. Karczewska