5 grudnia 2021

Ulica Kościańska zostanie przebudowana

Ul. Kościańska zmieni swoje oblicze na bardziej przyjazne okolicznym mieszkańcom. Zostanie przebudowana tak, by zapewnić większy komfort i bezpieczeństwo. ZDM ogłosiło już przetarg na wybór wykonawcy robót.

Ulica Kościańska zostanie przebudowana

Inwestycja obejmie odcinek od ul. Bojanowskiej do ul. Obrzańskiej. W ramach zaplanowanych prac wybudowana zostanie nowa jezdnia, chodniki i zjazdy. Dodatkowo wykonana zostanie kanalizacja sanitarna na wskazanym odcinku oraz na fragmencie między ul. Bojanowską i Rawicką.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Będzie miała 4,5 metra szerokości, a po jej obu stronach wybudowane będą chodniki wykonane z kostki betonowej.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, na jezdni zostaną zamontowane progi zwalniające. W ramach inwestycji wykonana zostanie także kanalizacja sanitarna i kanał technologiczny.

Zmiany oznaczają również zmiany w geometrii skrzyżowania z ul. Bojanowską. Jak informuje ZDM, północny wlot zostanie zwężony i pojawi się tam niska zieleń.

ZDM ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy. Oferty można składać do 6 grudnia, a wybrany wykonawca będzie miał 120 dni na realizację zadania.

 

autorka: A. Karczewska