22 stycznia 2022

Zima zaskoczy poznańskich drogowców? ZDM zapewnia, że jest przygotowany

W niektórych regionach Polski, nie tylko tych górskich, pojawiły się już pierwsze opady śniegu. Lekki przymrozek powodujący oblodzenie jezdni może być niebezpieczny podczas poruszania się po drogach. Czy ZDM Poznań jest przygotowany na zimę?

Zima zaskoczy poznańskich drogowców? ZDM zapewnia, że jest przygotowany

Jak informuje ZDM Poznań, w tym sezonie zimowym utrzymaniem systemowym objęto 873 km dróg oraz 134,6km dróg rowerowych w Poznaniu.

W pierwszej kolejności działania będą prowadzone na obszarze sieci strategicznej, wynoszącej łącznie 272 km. Zaliczane są do niej główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali oraz jezdnie tam komunikacyjnych.

Jako drugie oczyszczane są trasy z sieci podstawowej, o łącznej długości 258 km. Są to przede wszystkim jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej.

W dalszej kolejności działania prowadzone będą na sieci lokalnej I, wynoszącej łącznie 212 km, obejmującej jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej, a dalej sieci lokalnej II, o łącznej długości 131 km, czyli ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie.

Jako ostatnie i obsługiwane doraźnie są pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne, które pozostają w administracji ZDM.

ZDM wyjaśnia, że pierwsze cztery sieci będą obsługiwane przez wykonawców zgodnie ze zdefiniowanym standardem utrzymania zarówno pod względem technologi jak i czasu wykonania. Z kolei drogi z ostatniej grupy będą odśnieżane i posypywane doraźnie, w oparciu o oczekiwania mieszkańców, możliwości finansowe ZDM oraz ocenę stopnia zagrożenia.

W tym roku planowane jest wydanie 27 mln złotych na zimowe utrzymanie dróg. Do obsługi jezdni dostępne będą 43 pługoposypywarki, natomiast do chodników, placów i ścieżek rowerowych 18 zestawów samochodowych lub ciągnikowych.

Podobnie jak w ubiegłych latach ZDM chce działać jak najmniej szkodząc środowisku, w tym przede wszystkim przydrożnej zieleni.

„Na chodnikach, drogach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (III i IV kolejność) odśnieżania wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu bądź wystąpienia wtórnego oblodzenia. Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność). Na tych jezdniach stasowane są, zarówno środki chemiczne (sól drogowa), jak również środki niechemiczne (piasek), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i placach.” – wyjaśnia ZDM

W sezonie zimowym 2021/2022 siatkami cieniującymi (chochołami) oraz matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostanie 340 koron młodych drzew oraz 26 912 mb terenów z roślinnością niską. Chochoły chronią korony drzewa przed aerozolem solnym.

 

 

autorka: A. Karczewska