21 maja 2022

Pieniądze ze Stref Płatnego Parkowania “wracają” do mieszkańców

Wpływy ze Stref Płatnego Parkowana po raz kolejny „wrócą” do mieszkańców. Zarząd Dróg Miejskich planuje kolejne kompleksowe remonty chodników na terenie miasta, które zostaną sfinansowane ze środków pozyskanych ze stref, w których postój jest płatny.

Pieniądze ze Stref Płatnego Parkowania “wracają” do mieszkańców

W ubiegłym roku remonty chodników przeprowadzone przez ZDM kosztowały ok. 10 mln złotych, przy czym 4 miliony złotych pochodziły z wpływów ze stref płatnego parkowania na terenie miasta. W ten sposób pieniądze „wracają” do mieszkańców poszczególnych dzielnic poprzez inwestycje w ich otoczeniu.

W tym roku także planowane są kolejne prace związane z poprawą komfortu i bezpieczeństwa pieszych, które będą sfinansowane z opłat za postój pojazdów.

Już wiosną tego roku rozpocznie się remont chodników na ul. Umińskiego, na odcinku od ul. Roboczej do ul. Garczyńskiego. Inwestycja obejmie także nowe nasadzenia zieleni, dzięki czemu podniesie się również poziom estetyki w okolicy.

Prace planowane są także na ul. Krasińskiego, Jackowskiego oraz Sienkiewicza. Nowa nawierzchnia chodnika pojawi się także na ul. Grobla, na dwóch odcinkach – po północnej stronie ulicy chodnik od ul. Łaziennej do ul. Wierzbowej, a po południowej od ul. Mostowej do ul. Wierzbowej.

Koszt planowanych remontów wyceniono na 2,3 mln złotych, do których będą doliczone koszty nowej zieleni. ZDM zapewnia jednak, że przygotowywane są kolejne plany inwestycji. Tylko dzięki wpływom ze stref płatnego parkowania spółka planuje przeprowadzić remonty warte ok. 5 mln złotych.

Jednocześnie ZDM przypomina, że będą również prowadzone prace finansowane ze środków własnych spółki oraz tych będących w dyspozycji rad osiedli.

 

autorka: A. Karczewska