29 czerwca 2022

Rozpoczęła się przebudowa ul. Kościańskiej

Rozpoczęła się przebudowa ul. Kościańskiej, która obejmuje nie tylko nową jezdnię i chodniki, ale także wykonanie kanalizacji sanitarnej. Obecnie prace koncentrują się w rejonie skrzyżowania z ul. Bojanowską.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Kościańskiej fot. ZDM

 

Ulica Kościańska zostanie niemal gruntownie przebudowana. W ramach zaplanowanej inwestycji wykonana zostanie kanalizacja sanitarna oraz chodniki, a jednia zostanie przebudowana.

Na nowej, równej jezdni o szerokości 4,5 metra zamontowane zostaną progi zwalniające, co ma zapewnić większe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zanim to jednak nastąpi, pod jezdnią zostaną poprowadzone kanalizacja oraz kanał technologiczny.

Ze względu na charakter i obszar prac, przebudowany zostanie fragment kanalizacji sanitarnej na południe od strony ul. Bojanowskiej, ponieważ konieczne jest podłączenie nowej do sieci biegnącej w ul. Rawickiej.

Obecnie prace w pierwszy etapie inwestycji skupiają się na rejonie skrzyżowania ul. Kościańskiej i Bojanowskiej. Inwestycja przewiduje także zwężenie północnego wlotu na skrzyżowanie i nasadzenie tam nowej niskiej zieleni.

Prace powinny zakończyć się w ciągu 120 dni. Inwestycja to koszt 920 tysięcy złotych.

autorka: A. Karczewska