21 maja 2022

Płyty ażurowe mają poprawić codzienność użytkowników dróg gruntowych w Poznaniu

W Poznaniu wciąż wiele dróg, zwłaszcza na obrzeżach miasta i osiedlach nie jest utwardzonych. Powoduje to wiele niedogodności zarówno dla użytkowników jak i okolicznych mieszkańców. Zarząd Dróg Miejskich chce zastosować rozwiązanie tymczasowe, które ma poprawić sytuację do czasu budowy nowych nawierzchni. Niestety, jest ono możliwe tylko na kilku ulicach.

Płyty ażurowe mają poprawić codzienność użytkowników dróg gruntowych w Poznaniu

Drogi gruntowe to problem dla użytkowników, ponieważ są one nierówne, pełne dziur, kałuży, a odpryskujące kamienie czy tłuczeń mogą uszkodzić lakier. Dla okolicznych mieszkańców oznacza to unoszący się w suche dni kurz oraz błoto i ogromne kałuże podczas deszczu czy roztopów.

Okresowo są one wyrównywane i utwardzane tłuczniem, jednak jest to rozwiązanie, które zwykle starczy jedynie do pierwszego większego deszczu.

Zarząd Dróg Miejskich chce skorzystać z tymczasowego rozwiązania, które ma pomóc poprawić sytuację na ulicach do czasu ich przebudowy. Podjęto decyzję o utwardzeniu niektórych z nich płytami ażurowymi.

Jest to rozwiązanie, które może być zastosowane na ulicach, na których nie ma kanalizacji deszczowej i nie ma planów na jej budowę w najbliższym czasie, ale jest przepuszczalne podłoże, które pozwala na wsiąkanie wód opadowych.

Droga będzie utwardzana na szerokości pięciu metrów, przy czym płyty ażurowe zajmą 3,6m, a 1,4m zajmie kostka. Pozwoli to na utwardzenie nie tylko jezdni, ale i części dla pieszych i rowerzystów.

Przed wyborem ulic, na których zostanie zastosowane to rozwiązanie przeprowadzono badania geotechniczne podłoża. Początkowo wytypowano 13 lokalizacji – 6 na Szczepankowie, 6 na Umultowie oraz jedna na Sołaczu. Badania wykazały jednak, że grunty na Szczepankowie i Sołaczu nie są naturalnymi, przepuszczalnymi, a na dodatek na tych pierwszych odnotowano wysoki poziom wód gruntowych.

Ostatecznie ustalono, że zastosowanie płyt ażurowych możliwe jest na czterech ulicach na terenie Umultowa. Będą to ul. Bursztynowa na odcinku od ul. Dolnej do skrzyżowania z posesją nr 55, ul. Spokojna, Anyżowa i Wrotyczowa. Łącznie to ponad 820 metrów długości dróg.

ZDM ogłosił przetargi na wykonanie zaplanowanych robót, które zostaną sfinansowane z budżetu spółki oraz tych będących w dyspozycji Rady Osiedla Umultowo.

 

autorka: A. Karczewska