21 maja 2022

“Rondo Stłuczka”, czyli o bezpieczeństwie na Rondzie Śródka

Rondo Śródka jest przez poznaniaków prześmiewczo nazywane „Rondem Stłuczka”. Dlaczego? Ponieważ trudno znaleźć dzień, w którym nie doszłoby do kolizji lub wypadku w tym miejscu. Miejski radny postanowił spytać urzędników o bezpieczeństwo w tym rejonie. Odpowiedzi udzielił mu zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski.

“Rondo Stłuczka”, czyli o bezpieczeństwie na Rondzie Śródka

”Dzień bez stłuczki na Rondzie Śródka to dzień stracony” – to jedna z opinii poznańskich kierowców, gdy są pytanie o ten rejon miasta. Rzeczywiście, można odnieść wrażenie, że do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi tam nawet kilka razy dziennie. Sprawą bezpieczeństwa w tym rejonie zainteresował się miejski radny, Andrzej Rataj.

W interpelacji do prezydenta radny spytał m.in. o liczbę wypadków i kolizji na rondzie od 2010 roku, najczęstsze ich przyczyny i najpoważniejsze skutki, a także o działania, jakie są podejmowane lub planowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.

Na interpelację odpowiedział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania w oparciu m.in. o dane poznańskiej policji.

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Poznaniu, w policyjnych systemach dostępne są jedynie dane dotyczące zdarzeń drogowych w latach 2015-2021. Wynika z nich, że liczba zdarzeń (wypadków i kolizji) na rondzie Śródka, które są odnotowywane przez służby wzrosła najbardziej na przełomie lat 2016/2017. Wówczas z 94 w skali roku liczba wzrosła do 140. Ostatnie trzy lata utrzymują się na podobnym poziomie: 134 w 2019 roku, 133 w 2020 oraz 137 w 2021.

Zdecydowanie częściej dochodzi do kolizji niż wypadków. W podanych latach tylko jedno zdarzenie, w 2018 roku, zakończyło się śmiertelnie.

Najczęstszą przyczyną kolizji i wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu.

W odniesieniu do pytań o podjęte i planowane działania wiceprezydent wskazał na wprowadzone w ostatnich latach zmiany w organizacji ruchu, w tym m.in. udostępnienie dwóch pasów ruchu na rondzie do skrętu w lewo z ul. Wyszyńskiego w ul. Jana Pawła II, wytyczenie śluzy dla autobusów od strony ul. Podwale, dodatkowy pas ruchu na ul. Jana Pawła II oraz korektę sygnalizacji świetlnej.

W kontekście planów Mariusz Wiśniewski wskazał, że obecnie Zarząd Dróg MIejskich prowadzi prace koncepcyjne dotyczące przebudowy Ronda Śródka, dlatego Miejski Inżynier Ruchu nie planuje zmian organizacji ruchu.

 

 

autorka: A. Karczewska