Od dziś zmiany na Grunwaldzkiej.

Na granicy Poznania i Plewisk trwa budowa węzła komunikacyjnego Grunwaldzka z bezkolizyjnym przejazdem pod torami kolejowymi. Na poniedziałek, 23 maja przewidziane są prace, które wymagają ręcznego kierowania ruchem.

Od dziś zmiany na Grunwaldzkiej.

W tym miesiącu wykonawca prowadził roboty związane z infrastrukturą podziemną, które wiązały się z wykopami w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Piwoniowej i Twardogórskiej. 23 maja prowadzone będą prace polegające na odtworzeniu nawierzchni jezdni w tych miejscach (na ul. Grunwaldzkiej przed skrzyżowaniem z ul. Twardogórską oraz na wysokości ul. Piwoniowej, a także na ul. Twardogórskiej przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką).

Podczas robót w danym miejscu obowiązywał będzie ruch wahadłowy kierowany ręcznie, spodziewać się go należy od godz. 6. W pierwszej kolejności realizowane będą te po zachodniej stronie ul. Grunwaldzkiej i Twardogórskiej, a po ich zakończeniu prace przeniosą się na stronę wschodnią obu ulic, gdzie kierowcy będą mogli przejechać już po odtworzonej nawierzchni.

Uzupełnienie drogi sprawi, że przejazd będzie bardziej komfortowy, mimo trwającej budowy węzła Grunwaldzka.

Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.