Zakończenie remontu jezdni na ulicy Brzask

24 maja odbył się odbiór techniczny po remoncie nawierzchni jezdni na ulicy Brzask. Poruszający się tą ulicą zyskali bardziej komfortowe warunki jazdy.

Zakończenie remontu jezdni na ulicy Brzask

Prace bitumiczne zostały przeprowadzone na odcinku pomiędzy ulicami Grochowską i Szamotulską. Najpierw została sfrezowana zniszczona nawierzchnia jezdni, a następnie ułożona nowa warstwa ścieralna. W ramach zadania zostały wymienione włazy kanalizacyjne oraz wpusty uliczne.

Dzięki temu poruszający się ul. Brzask zyskali bardziej komfortowe warunki jazdy.

Z prac zostało wyłączone jedynie skrzyżowanie z ulicą Międzychodzką, na którym zaplanowano wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych.

Koszt prac wyniósł ponad 300 tysięcy złotych.