29 czerwca 2022

Wiadukt na ul. Koszalińskiej przejezdny na całej szerokości

Kierowcy mogą korzystać już z całej szerokości jezdni na wiadukcie na ul. Koszalińskiej. Zakończono zasadnicze prace remontowe.

Wiadukt na ul. Koszalińskiej przejezdny na całej szerokości

 

Prace prowadzono przez ponad miesiąc, a termin nie był przypadkowy – Zarząd Dróg Miejskich chciał zdążyć przed sezonem wakacyjnym, w czasie którego zauważalny jest wzmożony ruch do kąpielisk nad jeziorami Strzeszyńskim i Kierskim.

W ramach prac sfrezowano starą, zniszczoną nawierzchnię na wiadukcie, a następnie ułożono nową zarówno na obiekcie jak i w strefie przejściowej na dojazdach. Wykonano też odwodnienie i dylatacje bitumiczne. Remont objął również cząstkowe naprawy belek nośnych i gzymsów.

Zakończono już zasadnicze prace remontowe, dzięki czemu możliwe było udostępnienie całej szerokości jedni. Pozostają do wykonania jedynie prace wykończeniowe, jednak jak zapewnia ZDM nie będą one miały wpływu na płynność przejazdów zarówno wiaduktem jak i pod nim.

Koszt remontu szacowany jest na ok. 490 tysięcy złotych, jednak dokładna kwota będzie znana dopiero po przeprowadzeniu odbiorów technicznych.

autorka: A. Karczewska