Nowe szyny na Świętym Marcinie

Przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim jest coraz bardziej zaawansowana. Na plac budowy zwożone są kolejne elementy torowiska tramwajowego.

Nowe szyny na Świętym Marcinie

W piątek wykonawca inwestycji odebrał transport szyn, które montowane są na skrzyżowaniu ul. Św. Marcin i Towarowej. To rozjazd dla tramwajów skręcających z ul. Towarowej w lewo, w stronę ronda Kaponiera. Widok nowych elementów torowiska cieszy, bo to inwestycja ważna dla transportu publicznego. Kontynuujemy również prace polegające na przebudowie jezdni, chodników, tras rowerowych i infrastruktury podziemnej – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach inwestycji rozebrane zostało stare torowisko na ul. Św. Marcin między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim, a także na części ul. Towarowej. Na jego miejscu pojawiają się zupełnie nowe elementy – do tej pory tory zamontowano już na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kościuszki i od ul. Kościuszki do ul. Gwarnej. Na skrzyżowaniu Św. Marcin i al. Niepodległości jest już także płyta podrozjazdowa.

W czerwcu zamontowany został rozjazd, który docelowo pozwoli na skręt tramwajów z ul. Towarowej w prawo, w ul. Św. Marcin – przed rozpoczęciem przebudowy takiej możliwości nie było. Nowe rozwiązanie odciąży węzeł Kaponiera, zwiększy pulę wariantów tras np. w czasie objazdów, a w przyszłości może stanowić element przedłużonej trasy tramwajowej przez Wolne Tory. 

Ze względu na wprowadzenie nowego skrętu z ul. Towarowej w ul. Św. Marcin, dotychczasowe przystanki na ul. Towarowej zostaną przesunięte. Ponadto powstanie nowy – przy Zamku dla tramwajów jadących w stronę ronda Kaponiera. Wszystkie przystanki objęte inwestycją zostaną przebudowane i wyposażone w nowe wiaty i infrastrukturę, w tym tablice ITS.

Przy budowie torowiska stosowane są nowoczesne rozwiązania, które pozwolą ograniczyć emisję hałasu i wibracji. Na węzłach rozjazdowych pojawią się zwrotnice blokowe, których użyto już przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice. Poznań jest jednym z pierwszych miast w Polsce stosujących tego typu rozwiązanie, ograniczające – dzięki jednoelementowej konstrukcji całej zwrotnicy – nakłady eksploatacyjne oraz wymiany. Dłuższą żywotność szyn zagwarantuje zastosowanie odpowiednich gatunków stali w miejscach narażonych na szybsze zużycie oraz zabezpieczanie ich smarownicami torowymi, pozwalającymi również wyeliminować hałas, wynikający z ruchu tramwajów po ciasnych łukach.

Na ul. Św. Marcin, na wysokości budynków UAM, prowadzone są roboty polegające na budowie kanalizacji i rozbiórce oświetlenia. Prace kanalizacyjne odbywają się w głębokich wykopach, sięgających siedmiu metrów. Z tego względu od 30 czerwca przejazd ul. Św. Marcin między ul. Wieniawskiego a mostem Uniwersyteckim możliwy jest tylko południową jezdnią – w obu kierunkach. Oznacza to, że nadjeżdżający od strony centrum w kierunku ronda Kaponiera przejeżdżają przez rozebrane torowisko tramwajowe na południową jezdnię (po stronie Akademii Muzycznej). Przed rondem wrócą na swój tor jazdy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.