Miejski Inżynier Ruchu zaprasza na konsultacje społeczne na osiedlu Grunwald Południe

Miejski Inżynier Ruchu zaprasza na konsultacje społeczne na osiedlu Grunwald Południe. Przedmiotem opiniowania będzie propozycja zmian w organizacji ruchu na obszarze pomiędzy ulicami: Grochowską, Pogodną, Palacza i Grunwaldzką.

Miejski Inżynier Ruchu zaprasza na konsultacje społeczne na osiedlu Grunwald Południe

 

Projektowane rozwiązania dotyczą zmiany kierunków ruchu na ulicach: Słonecznej (na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Strzecha), Sowińskiego (na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Promienistej), Konfederackiej, Księżycowej oraz Belwederskiej (na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Pogodnej), uspokojenia ruchu i wprowadzenia elementów związanych z uporządkowaniem parkowania oraz wyznaczeniem kontraruchu rowerowego.

Celem zmian jest uporządkowanie ruchu, podniesienie komfortu i bezpieczeństwa nie zarówno pieszych, jak i pozostałych uczestników ruchu.

Zaplanowano także spotkanie warsztatowe 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, swój udział w warsztatach należy zgłaszać pod adresem: konsultacje@um.poznan.pl, do dnia 5 grudnia 2022 r.

Podczas warsztatów, ZDM zaprezentuje propozycje organizacji ruchu, wysłucha  sugestii, a także wspólnie z mieszkańcami wypracuje konkretne rozwiązania.

Warsztaty będą elementem konsultacji społecznych, których cały proces potrwa od 28 listopada do 18 grudnia 2022 r.

W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić swoje uwagi, opinie i propozycje wysyłając wiadomość e – mail na adres: konsultacjemir@um.poznan.pl, lub dostarczając je na piśmie na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta – Miejski Inżynier Ruchu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 w Poznaniu.