Nowe inwestycje drogowe w Wielkopolsce z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Dróg

Drogowe inwestycje w Wielkopolsce otrzymały znaczący zastrzyk finansowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). W Budzyniu odbyło się symboliczne wręczenie czeków przez wojewodę wielkopolskiego, Michała Zielińskiego, gwarantujących fundusze na 12 strategicznych projektów drogowych.

Nowe inwestycje drogowe w Wielkopolsce z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Dróg fot. WUW

 

Przewidywana długość dróg, które zostaną wybudowane lub zmodernizowane, wynosi ponad 13 km, a łączna wartość dofinansowania to ponad 14,7 mln zł. Planowane projekty obejmują zarówno budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gumowej w Budzyniu, jak i remont drogi powiatowej nr 1488P w Próchnowie, które zostaną sfinansowane odpowiednio kwotami 601 tys. zł i 717 tys. zł.

Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski, wyraził wdzięczność dla lokalnych samorządów za aktywność i składanie wniosków o wsparcie. Dzięki tej inicjatywie możliwe jest realizowanie inwestycji, które nie tylko poprawiają komfort życia mieszkańców, ale także przyczyniają się do ciągłego rozwoju Wielkopolski.

Różnorodność projektów objętych finansowaniem pokazuje zaangażowanie zarówno na poziomie powiatowym, jak i gminnym. Największa dotacja, wynosząca ponad 4,5 mln zł, trafi do powiatu pilskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda-Glesno. Powiat złotowski wykorzysta fundusze na dwie istotne inwestycje, a powiat czarnkowsko-trzcianecki, powiat wągrowiecki i gmina Damasławek otrzymają fundusze na kolejne projekty drogowe. Również gmina Ostroróg i Zakrzewo przystąpią do planowanych przedsięwzięć dzięki dofinansowaniu z RFRD.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kluczowe wsparcie dla samorządów w procesie budowy i modernizacji dróg. Wpływa na szybsze tworzenie lokalnej infrastruktury drogowej, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców.

W 2023 roku, RFRD przekieruje ponad 2,6 mld zł na rozwój infrastruktury drogowej do samorządów w całej Polsce. Od początku programu fundusz przekazał już ponad 15,3 mld zł. Wielkopolska otrzymała dofinansowanie w wysokości 233,3 mln zł, co umożliwi realizację 150 zadań, łącznie tworząc 184 km nowych i zmodernizowanych dróg w regionie. W sumie, od rozpoczęcia funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2019 roku, Wielkopolska otrzymała ponad 1,3 mld zł, co pozwoliło na realizację 937 projektów, obejmujących prawie 1,3 tys. km dróg.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja