22 września 2023

Ul. Krośniewicka w nowej odsłonie już gotowa

Była nieutwardzona, bez odwodnienia i oświetlenia, a dziś zapewnia większy komfort i bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników jak i okolicznych mieszkańców – zakończyła się przebudowa ul. Krośniewickiej na poznańskim Zielińcu.

Ul. Krośniewicka w nowej odsłonie już gotowa fot. PIM

 

Prace związane z przebudową rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku. Celem była poprawa komfortu i bezpieczeństwa, a także poziomu estetyki w okolicy. Do tej pory ulica na Zielińcu była nieutwardzona. Brak oświetlenia obniżał poziom bezpieczeństwa, a z kolei brak odwodnienia sprawiało, że powstawały dziury i kałuże.

W ramach prac rozbudowano 400-metrowy odcinek ul. Krośniewickiej między ul. Smołdzinowską do torów kolejowych. Jezdnia ma teraz nawierzchnię bitumiczną, a przy zabudowaniach wykonano odpowiednie zjazdy do posesji oraz chodnik.

Wybudowano oświetlenie drogowe, kanał technologiczny i sieć wodociągową. Zadbano także o odwodnienie – wykonano rów, do którego mogą spływać wody opadowe i roztopowe.

Przed nasypem kolejowym, na końcu drogi wybudowano plac do zawracania. W ramach inwestycji przebudowano również skrzyżowanie z ul. Smołdzinowską.

Wykonawca wymienił również zniszczone już budki lęgowe dla ptaków, które były w rejonie prowadzonych prac.

Inwestycja zapewnia wyższy komfort i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To także podwyższenie poziomu estetyki w okolicy oraz jakości życia okolicznych mieszkańców.

autorka: A. Karczewska

fot. PIM

© 2021 MotoPoznań

Realizacja