Nowy odcinek drogi S10: umowa na budowę i projektowanie podpisana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę z firmą Budimex na zaprojektowanie i budowę 13-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S10 między Wałczem (Witankowo) a Piłą Północ. Wartość kontraktu wynosi ponad 721 milionów złotych.

Nowy odcinek drogi S10: umowa na budowę i projektowanie podpisana

 

To już czwarty z ośmiu planowanych odcinków trasy łączącej Szczecin z Piłą, a pierwszy realizowany w województwie wielkopolskim. W ubiegłym roku ogłoszono przetargi na odcinki S10 o łącznej długości 113 kilometrów. Docelowo S10 ma być najkrótszym połączeniem drogowym między Szczecinem a aglomeracją warszawską.

Budowa odcinka w województwie wielkopolskim jest częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku i będzie realizowana w formule “Projektuj i buduj”. Budimex ma 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura uzyskiwania ZRID ma potrwać siedem miesięcy, a prace budowlane 22 miesiące, nie licząc okresów zimowych.

Prace w terenie mają się rozpocząć pod koniec 2025 roku, a kierowcy będą mogli korzystać z nowej trasy w II kwartale 2028 roku. Odcinek S10 zaczyna się na końcu obwodnicy Wałcza, która została oddana do użytku w 2020 roku. Nowa trasa omija miejscowości Nowa i Stara Łubianka. Na południe od Nowej Łubianki planowana jest budowa pary MOP-ów (Miejsc Obsługi Podróżnych) z rezerwą na stację paliw i restaurację. Na przecięciu z drogą powiatową Stara Łubianka – Szydłowo powstanie węzeł Stara Łubianka. Droga będzie przebiegać przez tereny leśne, zbliżając się do obecnego przebiegu DK10 między Zbiornikiem Koszyckim a Jeziorem Zalew. Na tym terenie powstanie węzeł Piła Północ, który będzie połączony z drogą S11 Koszalin – Poznań.

W ramach inwestycji powstanie pełny układ drogowy węzła wraz z tymczasowymi połączeniami do DK10 od wschodu i DK11 od północy. Wybudowanych zostanie także sześć wiaduktów, cztery estakady oraz przejścia dla zwierząt.

Dla dalszych odcinków S10 w województwie wielkopolskim, od Piły do Wyrzyska (28 km) oraz dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska (5 km), złożono wnioski o decyzje środowiskowe. Postępowanie administracyjne prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W realizacji są również odcinki S10 między Bydgoszczą a Toruniem o łącznej długości 50 km oraz 5 km obwodnicy Brzozy w ciągu DK25. Wszystkie odcinki przechodzą procedury administracyjne związane z uzyskaniem ZRID.

Trwa także opracowywanie dokumentacji dla budowy S10 od autostrady A1 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla tego odcinka. W ramach tego projektu planowane są spotkania z mieszkańcami gmin, przez które mają przebiegać trzy warianty drogi. Złożenie wniosku o decyzję środowiskową planowane jest na I kwartał przyszłego roku.

Na odcinku autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ, S10 będzie przebiegać wspólnie z autostradą. Planowane jest poszerzenie tej trasy o trzeci pas ruchu w obu kierunkach, aby sprostać zwiększonemu natężeniu ruchu. Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej dla tego poszerzenia ma być gotowa w III kwartale przyszłego roku.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja