Remont ul. Dąbrowskiego: zmiany w organizacji ruchu do końca lipca

Do końca lipca kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ul. Dąbrowskiego w Poznaniu, gdzie trwa remont nawierzchni jezdni. Prace koncentrują się na odcinku dojazdowym do skrzyżowania z ul. Polską, w okolicach Woli.

Remont ul. Dąbrowskiego: zmiany w organizacji ruchu do końca lipca fot. ZDM

 

Modernizacja ul. Dąbrowskiego to część długoterminowego projektu mającego na celu poprawę jakości nawierzchni jednej z głównych ulic miasta. Dzięki dotychczasowym pracom kierowcy zyskali wygodniejszą jazdę na wielu odcinkach tej trasy.

Aktualny etap remontu obejmuje odcinek dojazdowy do skrzyżowania z ul. Polską i św. Wawrzyńca. Przewiduje się usunięcie starej, uszkodzonej nawierzchni i zastąpienie jej nową. Podzielono go na kilka etapów, aby zminimalizować wpływ na płynność ruchu.

Na początek zamknięty zostanie prawy pas południowej jezdni ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Polską. Skutkiem tego będzie brak możliwości skrętu w prawo w ul. Polską. Kierowcy będą mogli jechać prosto lewym pasem lub skręcać w lewo w ul. św. Wawrzyńca. Zmieniona zostanie także sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu. Objazd wyznaczono przez ulice Dąbrowskiego, Szpitalną i Nowina. Alternatywnie można dojechać ul. Szpitalną do Bukowskiej.

Kolejny etap zakłada zamknięcie lewego pasa południowej jezdni ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Polską. W tym przypadku niemożliwy będzie przejazd prosto w kierunku ul. Szpitalnej oraz lewoskręt w ul. św. Wawrzyńca. Dozwolony będzie jedynie skręt w prawo z prawego pasa w ul. Polską. Również tutaj nastąpią zmiany w sterowaniu ruchem. Objazdy będą prowadzić przez ul. Dąbrowskiego (tunelem pod skrzyżowaniem z ul. Polską), św. Wawrzyńca, Żeromskiego, a także przez ul. Polską, Nowina i Szpitalną.

Koszt remontu wynosi około 600 tysięcy złotych. W trakcie niektórych prac zmienione zostaną trasy autobusów kursujących tym odcinkiem.

Miejski Inżynier Ruchu apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na zmieniające się oznakowanie w trakcie trwania remontu.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja