Co się zmieni?

Dla przypomnienia, by usprawnić przejazdy z południowych do północnych osiedli miasta zmiany zostaną wprowadzone na jezdni ul. Roosevelta, od strony mostu Dworcowego, przy dojeździe do ronda Kaponiera. Lewy skrajny pas jezdni będzie przeznaczony do skrętu w lewo, dwa kolejne do jazdy na wprost, a prawy dla jadących w stronę ul. Św. Marcin. Jadący na wprost zyskają dwa odrębne pasy i nie będą blokowani przez skręcających w lewo.  

Zmiany czekają też dojeżdżających samochodem do ronda Kaponiera ulicą Św. Marcin. Kierowcy będą mieli do dyspozycji cztery pasy ruchu. Jadący w lewo (w stronę Międzynarodowych Targów Poznańskich) zyskają dwa odrębne pasy do skrętu. Osobne pasy będą zachowane dla jadących na wprost i skręcających w prawo.  Usprawni to ruch wyjeżdżających z centrum, którzy obecnie stoją w zatorze od pl. Mickiewicza i w ten sposób generują zwiększoną emisję spalin.

Światła pulsujące

W piątek 9 sierpnia o godzinie 22 planowane jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej na rondzie Kaponiera – będzie wprowadzany nowy program – dostosowany do zmieniającej się organizacji ruchu. Na czas prac włączone będzie światło żółte pulsujące. Powiadomiliśmy o tym między innymi policję. Malowane będzie również nowe oznakowanie poziome.

Dlatego zwracamy się do kierowców, motorniczych oraz rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Całość prac związanych z wprowadzaniem nowej organizacji ruchu ma zakończyć się do 15 sierpnia, przy czym część z nich będzie niezauważalna dla przejeżdżających przez Kaponierę.