Od dzisiejszej nocy nowe utrudnienia na ul. Zamenhofa

Jeszcze dziś wieczorem rozpoczną się kolejne utrudnienia w rejonie prowadzonej przebudowy Ronda Rataje, która obejmuje prace także na ul. Zamenhofa.

Od dzisiejszej nocy nowe utrudnienia na ul. Zamenhofa

u00a0

Jak informuje spu00f3u0142ka Poznau0144skie Inwestycje Miejskie, we wtorek, w godzinach wieczorny, zostanu0105 wprowadzone pierwsze z nowych zmian na ul. Zamenhofa. Przez cau0142y tydzieu0144 mou017cna spodziewau0107 siu0119 nocnych utrudnieu0144 na tej ulicy.

Na jezdni w kierunku Ronda Rataje w rejonie skrzyu017cowania z ul. Piu0142sudskiego wyu0142u0105czone zostanu0105 z ruchu punktowe, ok. 40-metrowe odcinki lewego, wewnu0119trznego pasa.

Prace bu0119du0105 prowadzone w nocy, kiedy ruch kou0142owy jest nieco mniejszy.

Przez cau0142y tydzieu0144 prace bu0119du0105 rozpoczynau0107 siu0119 okou0142o godziny 19:00 i trwau0107 do ok. 5:00 – od 16 do 23 marca. Poza godzinami prowadzenia robu00f3t, pas bu0119dzie cau0142kowicie dostu0119pny dla kierowcu00f3w.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja