Od jutra prace na ul. Matejki i Skrytej

W czwartek i piątek wykonawcy Strefy Płatnego Parkowania będą pracować na ul. Matejki i Skrytej, pomiędzy ul. Berwińskiego i Grunwaldzką. Pobór opłat na tym obszarze jest planowany od 17 maja.

Od jutra prace na ul. Matejki i Skrytej

 

Porządkowanie parkowania i wyznaczenie miejsc postojowych to zmiany jakie w najbliższym czasie czekają ulice Matejki i Skrytą. W przypadku tej pierwszej będzie to kolejny etap prac. Pierwszy, obejmujący odcinek od ul. Kasprzaka do ul. Berwińskiego został zrealizowany w grudniu ubiegłego roku.

Kierunki ruchu i sposób parkowania na ul. Matejki nie ulegną zmianie. Będzie to ulica dwukierunkowa z równoległymi miejscami postojowymi wyznaczonymi po zachodniej stronie od ul. Berwińskiego do ul. Grunwaldzkiej. Od ul. Orzeszkowej w kierunku ul. Grunwaldzkiej zaparkować można będzie także po stronie wschodniej, na miejscach równoległych i ukośnych. Odcinek od ul. Berwińskiego do ul. Skrytej objęty zostanie ograniczeniem prędkości do 30 km/h (dotychczas ograniczenie obowiązywało jedynie w pobliżu zainstalowanych w ubiegłych latach progów wyspowych).

Na ul. Skrytej nowe oznakowanie, związane z wdrożeniem SPP zostanie wykonane na krzyżującym się z ul. Matejki odcinku zachodnim oraz prostopadłym do niego fragmencie północnym. Wyznaczone tutaj zostaną równoległe miejsca postojowe. Zachowany zostanie jeden kierunek ruchu na pierwszym ze wskazanych odcinków oraz w południowej części ulicy. Podobnie jak na pozostałych jednokierunkowych ulicach łazarskiej SPP wprowadzony będzie tu kontraruch rowerowy. Ponadto północna i południowa część ul. Skrytej objęte zostaną strefą zamieszkania, a odcinek do skrzyżowania z ul. Matejki – ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Prace na ul. Matejki i Skrytej zostały zaplanowane na 6 i 7 maja, jednak ich realizacja będzie uzależniona od sprzyjającej pogody.

Podczas prac na ul. Matejki i Skrytej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli.