21 września 2021

Zakończono montaż elementów konstrukcji nośnej nowego wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Na przebudowywanym wiadukcie w ciągu ul. Gołężyckiej zamontowano elementy konstrukcji nośnej nowego obiektu. Proces montażu był utrudniony z uwagi na ciągły ruch kolejowy. Wykonawca musiał dostosować się do godzin wyznaczonych przez PKP.

Zakończono montaż elementów konstrukcji nośnej nowego wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej był w złym stanie technicznym i wymagał przebudowy. W ostateczności jest niemal budowany od nowa. Po zakończeniu prac będzie miał pierwotną nośność, ale za to większą trwałość, co zapewni większe bezpieczeństwo i komfort dla jego użytkowników.

Do tej pory wybudowano na nowo podpory wiaduktu. W ostatnich dniach przy użyciu specjalistycznego dźwigu zamontowano elementy konstrukcji nośnej obiektu pod jego płytę. Montaż odbywał się nad czynnymi liniami kolejowymi z trakcją, dlatego był możliwy tylko w czasie krótkich terminów wyznaczonych przez PKP.

Obecnie trwają prace przy wymianie płyty pomostowej. Obiekt będzie miał system odwodnienia, a skarpa zostanie wzmocniona.

Na jezdni i chodnikach ułożona będzie równa nawierzchnia z nowymi barierami i poręczami. Zamontowane będą osłony przeciwporażeniowe i oświetlenie.

Obiekt ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku.

 

autorka: A. Karczewska