22 czerwca 2024

Kolejne ulice na Morasku zostaną przebudowane

Ulica Glinienko na północny Poznania zostanie rozbudowana, a wraz z nią pobliskie ul. Drogocin i Knyszyn. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Kolejne ulice na Morasku zostaną przebudowane

 

– Budowa układu drogowego w rejonie ul. Glinienko z pewnością poprawi komfort mieszkańców tej części Poznania. Dzięki inwestycji nie tylko będą mogli się poruszać utwardzoną drogą, ale też zyskają wygodne chodniki, oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przetarg dotyczy rozbudowy ul. Glinienko na odcinku od ul. Franciszka Jaśkowiaka do ul. Knyszyn. Zmienią się także niedługie ulice Drogocin i Knyszyn. W sumie w zakres inwestycji wchodzi ok. 430 metrów drogi. Wszystkie trzy służą mieszkańcom okolicznej zabudowy jednorodzinnej. Obecnie mają nawierzchnię gruntową, jedynie na początkowym fragmencie ul. Glinienko jest utwardzona.  

W ramach inwestycji ul. Glinienko zyska nową konstrukcję jezdni i wygodną nawierzchnię. Dla pieszych wybudowany zostanie chodnik, którego tam obecnie brakuje. Wzdłuż ulicy przewidziano również wykonanie zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych z kostki brukowej. Ul. Knyszyn także zostanie pokryta nową nawierzchnią, po lewej stronie pojawi się chodnik, przewidziano również budowę zjazdów do posesji. Nowa, równa nawierzchnia z odwodnieniem pojawi się także na ul. Drogocin. Obie te krótkie ulice – Knyszyn i Drogocin – służą jako dojazd do pobliskich domów, dlatego każda z nich kończyła się będzie nowym placem do zawracania.

Ze względu na osiedlowy charakter ulicy Glinienko, przewiduje się ograniczenie prędkości i wyniesione skrzyżowania – w trosce o bezpieczeństwo pieszych. Będą to skrzyżowania ulic Glinienko, Drogocin i Janowo oraz Glinienko, Knyszyn i Łysy Młyn. Ponadto pojawią się tam przejścia dla pieszych. Wykonawca zajmie się także wprowadzeniem odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego w nowym układzie drogowym. 

Prace na ul. Glinienko, Drogocin i Knyszyn to pierwszy etap inwestycji, która obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w tej części Poznania. Ogłoszony przetarg zawiera tzw. prawo opcji, które uwzględnia również możliwość rozszerzenia zadania o kolejny etap, jakim jest budowa ul. Janowo. Dziś to ulica gruntowa, dlatego przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów oraz chodników z kostki brukowej betonowej. Etap ten dotyczy odcinka o długości ok. 200 metrów. Wykorzystanie tzw. prawa opcji będzie zależało od możliwości finansowych miasta.

Firmy zainteresowane zadaniem mogą składać swoje oferty w postępowaniu przetargowym do 10 czerwca.

autorka: P. Nowicka

© 2021 MotoPoznań

Realizacja