10 czerwca 2023

Na jakim etapie jest przebudowa ul. Żelaznej?

Zakończono kolejny kolejny etap przebudowy ul. Żelaznej. Na czym obecnie skupione są prace?

Na jakim etapie jest przebudowa ul. Żelaznej?

 

Inwestycja prowadzona jest na odcinku między ul. Dymka i os. Przemysława. W ramach dotychczasowych prac wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także wybudowano nową kanalizację deszczową.

Obecnie wykonawca prowadzi prace przy budowie nowej jezdni. Dotychczasowa nawierzchnia wykonana z płyt betonowych była w bardzo złym stanie technicznym przez co obniżony był komfort poruszania się po niej. Na dodatek chodniki po obu stronach ulicy były wykorzystywane jako miejsca postojowe, a przez brak kanalizacji deszczowej na jezdni często pojawiały się kałuże.

Prowadzona inwestycja ma sprawić, że jazda będzie wygodniejsza i bardziej przyjemna. Jezdnia na na odcinku od skrętu w lewo na wysokości szpitala do os. Przemysława będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej, natomiast zjazdy i miejsca postojowe powstaną z kostki betonowej. Zyskają także piesi – chodniki będą przebudowane. Co ważne, szczególnie dla okolicznych mieszkańców, ul. Żelazna zyska także oświetlenie drogowe.

Obecnie wykonawca rozpoczyna układanie krawężników i oporników.

Zakończenie robót zaplanowano na III kwartał 2022 roku.

autorka; A. Karczewska

fot. PIM