Zmiany przy budowanym węźle Grunwaldzka. Dotyczą wjazdu do Poznania

Trwa budowa węzła przesiadkowego przy ul. Grunwaldzkiej. Choć prowadzona jest w sposób umożliwiający przejazd przez tory na granicy Poznania i Plewisk, to w piątek zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu Dotyczyć będzie wjazdu do Poznania.

Zmiany przy budowanym węźle Grunwaldzka. Dotyczą wjazdu do Poznania

 

Wraz z postępem robót zmienia jest organizacja ruchu w rejonie inwestycji. Wybudowano już wiadukt kolejowy po stronie Poznania, dzięki czemu przełożono na niego ruch pociągów, a to z kolei pozwoliło na rozpoczęcie budowy wiaduktu po stronie Plewisk. Po zakończeniu prac przy przebudowie sieci uzbrojenia terenu w miejscu posadowienia konstrukcji przejazdu pod linią kolejową, co pozwala na rozpoczęcie prac związanych ze ścianami szczelinowymi po wprowadzeniu zmienionej organizacji ruchu.

Zmiany wprowadzone będą w piątek, 25 listopada i będą dotyczyły sposobu dojazdu do Poznania od strony Plewisk.

Kierowcy zostaną przekierowani na nową drogę wybudowaną między skrzyżowaniem ul. Wołczyńskiej i Owsianej, w kierunku tymczasowego przejazdu kolejowego. Jadąc ul. Grunwaldzką kierowcy będą musieli skręcić w ul. Wołczyńską. Pojazdy poruszające się do Plewisk wykorzystywać będą ponownie pierwotny ślad ul. Grunwaldzkiej, gdyż ze względu na postęp prac konieczna jest likwidacja tymczasowej jezdni (bypassu).

Na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Wołczyńskiej w kierunku południowym, a także po północnej stronie ul. Wołczyńskiej, w dalszym ciągu obowiązywać będzie organizacja ruchu wprowadzona 7 listopada (po zmienionym torze jazdy). Przystanek autobusowy „Plewiska/Wołczyńska n/ż” w kierunku Junikowa pozostanie w tymczasowej lokalizacji.

Zmiany dotyczą również pieszych. Przechodzić między Plewiskami i Poznaniem będzie można wschodnią stroną ul. Grunwaldzkiej po stronie Plewisk. Dotychczasowe przejście wzdłuż tymczasowego bypassa zostanie zlikwidowane, tym samym przywrócone zostanie przejście dla pieszych na ul. Wołczyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką.

W kolejnej fazie robót będą konieczne następne zmiany w organizacji ruchu dotyczące sposobu dojazdu do Poznania.

PIM

© 2021 MotoPoznań

Realizacja