21 kwietnia 2024

Duże zmiany na ul. Żelaznej

Zakończyła się przebudowa ul. Żelaznej w Poznaniu. Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, trwa procedura odbiorowa inwestycji.

Duże zmiany na ul. Żelaznej fot. PIM

 

Prace przeprowadzono na odcinku od ul. Dymka do os. Przemysława. Inwestycję rozpoczęła budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przeprowadzone przez spółkę Aquanet. Następnie przystąpiono do przebudowy samej ulicy.

Do tej pory ul. Żelazna miała nawierzchnię z betonowych płyt, które były już w złym stanie technicznym, tworząc nierówności, które obniżały komfort poruszania się po nich, a także powodowało to hałas i groziło uszkodzeniem samochodu.

W ramach inwestycji wybudowano nową nawierzchnię bitumiczną, a także chodniki, które ułatwią poruszanie się pieszych. Powstały nowe zjazdy do posesji wykonane z kostki betonowej oraz miejsca postojowe. Te ostatnie pozwoliły na uporządkowanie kwestii parkowania na ulicy, ponieważ do tej pory samochody były parkowane na chodnikach.

Ulica zyskała także kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz nowe oświetlenie drogowe.

Wykonawca posadził też szesnaście klonów polnych, które mają zdobić ulicę.

Obecnie trwa procedura odbiorowa inwestycji.

autorka: A. Karczewska

fot. PIM

© 2021 MotoPoznań

Realizacja