31 marca 2023

Kolejne zmiany dla pieszych i kierowców w okolicach Okrąglaka

Prace w rejonie Okrąglaka i pl. Wolności cały czas postępują i obejmują kolejne obszary inwestycji. Oznacza to zmiany dla pieszych i kierowców.

Kolejne zmiany dla pieszych i kierowców w okolicach Okrąglaka

Jeszcze dziś ma rozpocząć się rozbiórka daszków nad chodnikiem po wschodniej stronie ul. Gwarnej, dlatego możliwe są przekierowania ruchu pieszych na drugą stronę ulicy.

We wtorek, 17 stycznia, zmiany obejmą kierowców na ul. 27 Grudnia. Na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej zamknięta będzie dotychczasowa jezdnia, a ruch zostanie poprowadzony po utwardzonej nawierzchni w miejscu dawnego torowiska. Kierowcy będą się poruszać po nawierzchni tymczasowej wykonanej z kruszywa.

Zmiana dotyczy jedynie stron, która umożliwi wykonawcy kontynuację prac. Kierunek ruchu pozostanie bez zmian.

Jednocześnie także 17 stycznia rozpocznie się frezowanie nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka i 27 Grudnia. Ruch pojazdów zostanie utrzymany, jednak możliwe są utrudnienia związane z pracami.

grafika: PIM

 

autorka: A. Karczewska