Zmiany na ul. Kaliskiej

Wraz z postępem prac nad przebudową torowiska tramwajowego na trasie kórnickiej, konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian w układzie drogowym w tej części miasta. Jedną z wiadomości dla mieszkańców i użytkowników drogi jest to, że skrzyżowanie ul. Kaliskiej i Polanka zostanie otwarte dla ruchu już 19 lipca wieczorem. Jednocześnie, wprowadzony zostanie też zmieniony kierunek na ul. Kaliskiej, co jest zgodne z planem przebudowy.

Zmiany na ul. Kaliskiej fot. PIM

 

Nowe zmiany obejmują przede wszystkim odwrócenie kierunku na ul. Kaliskiej. Oznacza to, że odcinek tej ulicy od ul. Jana Pawła II do ul. Polanka będzie teraz przejezdny jednokierunkowo, ale w stronę ul. Jana Pawła II, a nie jak dotychczas – w stronę ul. Maltańskiej. Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na te modyfikacje.

Jednocześnie po wprowadzeniu nowego układu drogowego, skrzyżowanie ul. Kaliskiej i Polanka zostanie udostępnione dla ruchu. Prace przy skrzyżowaniu zostały zakończone jako część obecnej inwestycji. Niemniej jednak, nowo budowany odcinek ul. Pleszewskiej (między ulicami Kaliską i Polanka a Warczygłowy) będzie na razie niedostępny dla samochodów i rowerów. Sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu zostanie uruchomiona w późniejszym czasie.

Piesi będą mogli poruszać się po nowych przejściach – dwóch przez ul. Kaliską i po jednym przez ulice Polanka oraz Pleszewską.

Dodatkowo, prace nad oznakowaniem poziomym i pionowym są w trakcie realizacji na terenie ul. Pleszewskiej i Warczygłowy. Na skrzyżowaniu tych ulic sygnalizacja świetlna jest obecnie wyłączona, co wynika z trwającej przebudowy. 

© 2021 MotoPoznań

Realizacja