19 lipca 2024

Zmiany w komunikacji miejskiej Poznania: Nowy plan dla tramwajów po protestach mieszkańców

W odpowiedzi na liczne postulaty i petycję mieszkańców Poznania, Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił zrewidowany plan nowego układu linii tramwajowych, który wejdzie w życie na początku 2024 roku. Zmiany dotyczą głównie trasy linii nr 15, która pozostanie na swojej obecnej trasie z Piątkowa do Junikowa, odpowiadając tym samym na głosy niezadowolenia z pierwszej wersji propozycji.

Zmiany w komunikacji miejskiej Poznania: Nowy plan dla tramwajów po protestach mieszkańców

Po dokładnej analizie i konsultacjach, ZTM zdecydował się na znaczące korekty planu. „Celem zmian jest maksymalne dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców, z jednoczesnym wykorzystaniem nowych możliwości komunikacyjnych i optymalizacją przepustowości tras tramwajowych,” powiedział Bartosz Trzebiatowski, rzecznik ZTM.

Linia nr 3

Linia nr 3 zyska zupełnie nową trasę, łącząc Naramowice z Winogradami, centrum, Ratajami i Chartowem, co poprawi dostępność komunikacyjną tych obszarów. Zmieni się również trasa linii nr 5, która zapewni bezpośrednie połączenie z Górczyna przez centrum do Zawad.

Linia nr 8

Zmiany dotkną również linię nr 8, która wróci na stałą trasę przez centrum, dwie ważne poznańskie rynki, w kierunku Ogrodów, co odświeży historyczny układ połączeń tramwajowych.

Linie nr 9 i 19

Linia nr 9 wróci na swoją stałą trasę z Dębca PKM przez centrum do Piątkowskiej, z kolei nowa linia nr 19 zostanie uruchomiona jako wsparcie w godzinach szczytu, oferując dodatkowe połączenie z Połabskiej do Dębca PKM.

Linie nr 13 i 6

Tramwaj nr 13 wróci na trasę ze Starołęki przez centrum na Grunwald, a linia nr 6 ponownie dojeżdżać będzie do pętli Budziszyńska.

Linia nr 16 i 17

ZTM wprowadza też linie nr 16 i 17, które wykorzystają nowe możliwości trasy przez odnowione centrum miasta, oferując mieszkańcom szybkie i bezpośrednie połączenia.

Zarząd Transportu Miejski podkreśla, że zmiany te są efektem otwartego dialogu z mieszkańcami i pokazują elastyczność w planowaniu miejskiego układu komunikacyjnego. Poprawki te mają nie tylko zachować, ale także podnieść standardy mobilności miejskiej, podążając za dynamicznie zmieniającymi się oczekiwaniami i potrzebami poznaniaków.

Mieszkańcy, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie konsultacji, wyrazili zadowolenie z dokonanych zmian i wykazanych przez ZTM wysiłków na rzecz zrozumienia i spełnienia ich oczekiwań. Nowy plan linii tramwajowych staje się przykładem, jak zaangażowanie społeczne może przyczynić się do kształtowania przestrzeni miejskiej i usług publicznych.

ZTM zachęca do zapoznania się ze szczegółami nowego układu linii tramwajowych i do dalszego dzielenia się opiniami, które są nieocenionym elementem procesu planowania komunikacji miejskiej w Poznaniu.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja