21 lutego 2024

Polska branża transportowa w obliczu wyzwań zeroemisyjności

Sektor transportu drogowego w Polsce, stanowiący około 6% krajowego PKB i posiadający wiodącą pozycję w Unii Europejskiej, stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Polskie firmy, odpowiadające za niemal jedną piątą wszystkich przewozów na terenie UE, muszą zmierzyć się z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi redukcji emisji spowodowanymi regulacjami skoncentrowanymi na zwalczaniu zmian klimatycznych.

Polska branża transportowa w obliczu wyzwań zeroemisyjności fot. pexels

 

Zmiany te są szczególnie odczuwalne w kontekście zwiększania opłat za korzystanie z dróg przez pojazdy zasilane tradycyjnymi paliwami, jak olej napędowy czy LNG, co w niektórych krajach, takich jak Niemcy, doprowadziło do nawet 80-procentowego wzrostu stawek myta. Dodatkowo, nacisk na wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych pochodzi również od klientów, którzy, w świetle konieczności raportowania emisji CO2, oczekują wykorzystania przez przewoźników pojazdów zeroemisyjnych.

Pomimo znaczącego udziału w rynku unijnym i imponującej floty ciężarówek, polski sektor transportu drogowego w dużym stopniu opiera się na pojazdach zasilanych silnikami Diesla, co stawia przed nim konieczność inwestycji w technologie bezemisyjne, by utrzymać konkurencyjność. Obecnie dostępne alternatywy, takie jak pojazdy elektryczne czy zasilane ogniwami wodorowymi, napotykają jednak na szereg barier, w tym znacznie wyższe koszty zakupu w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami.

Mimo iż w większości krajów UE istnieje wsparcie finansowe dla przewoźników inwestujących w pojazdy zeroemisyjne, w Polsce dopłaty są ograniczone wyłącznie do komunikacji miejskiej, co stawia polskich przewoźników w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej. W tej sytuacji branża apeluje o rządowe wsparcie w zakresie dopłat do zakupu pojazdów zeroemisyjnych, jak również o umożliwienie wprowadzenia do obrotu handlowego alternatywnych paliw, takich jak HVO, które mogłyby stanowić przejściowe rozwiązanie na drodze do pełnej elektryfikacji.

Raporty wskazują, że pełna elektryfikacja polskiego sektora transportu drogowego mogłaby przynieść znaczące korzyści, zarówno w zakresie wzrostu aktywności przewozowej, jak i tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego też kluczowe jest, aby polski rząd podjął zdecydowane kroki w celu wsparcia branży w przejściu na zeroemisyjne technologie, co pozwoliłoby utrzymać jej wiodącą pozycję w Europie i zapewnić długoterminową konkurencyjność na rynku unijnym.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja