Nowe przepisy dla instalacji gazowych. Co musisz wiedzieć?

Od piątku, 17 maja, zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie ministra infrastruktury dotyczące homologacji instalacji gazowych w pojazdach. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy samochód wyposażony w dodatkową instalację gazową musi posiadać specjalną naklejkę lub tabliczkę potwierdzającą jej homologację.

Nowe przepisy dla instalacji gazowych. Co musisz wiedzieć?

Rozporządzenie z 12 września 2023 roku wprowadza obowiązek trwałego umieszczenia tabliczki znamionowej na nadwoziu lub ramie pojazdu. Diagności samochodowi będą teraz musieli sprawdzać, czy taki pojazd posiada wymaganą tabliczkę podczas badań technicznych.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe przepisy dotyczą tylko pojazdów, w których instalacja gazowa została zamontowana po 17 maja 2024 roku. Właściciele aut z instalacjami gazowymi zamontowanymi przed tą datą nie muszą wprowadzać żadnych zmian.

Obowiązki montujących i kierowców

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek umieszczenia tabliczki spoczywa na warsztacie montującym instalację. Tabliczka musi być trwała, odporna na warunki atmosferyczne i łatwo dostępna. Powinna zawierać następujące informacje:

  • Numer świadectwa homologacji,
  • Nazwę instalatora,
  • Nazwę zakładu montującego instalację gazową.

Chociaż obowiązek umieszczenia tabliczki spoczywa na warsztacie, kierowcy powinni zadbać o to, aby ich pojazdy były prawidłowo oznakowane. Brak tabliczki może skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policję podczas kontroli drogowej oraz negatywnym wynikiem badania technicznego.

Co to oznacza dla kierowców?

Właściciele pojazdów z nowymi instalacjami gazowymi powinni upewnić się, że ich samochody są wyposażone w odpowiednie tabliczki znamionowe. Warto być czujnym i sprawdzić, czy warsztat zamontował tabliczkę zgodnie z przepisami. W przeciwnym razie, podczas kontroli drogowej, policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny, co uniemożliwi dalszą jazdę.

Podsumowanie

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zapewnienie, że wszystkie instalacje gazowe w pojazdach są prawidłowo zamontowane i homologowane. Kierowcy planujący wyposażenie swoich aut w instalację gazową powinni zwrócić szczególną uwagę na te nowe wymagania, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji podczas kontroli drogowej i badań technicznych.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja