22 czerwca 2024

Rozpoczynają się prace na skrzyżowaniu ul. Jasna Rola i Błażeja

Skrzyżowanie ul. Jasna Rola i Błażeja ma być bezpieczniejsze, dlatego dziś Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna prace związane z budową jego wyniesienia.

Rozpoczynają się prace na skrzyżowaniu ul. Jasna Rola i Błażeja fot. Bartosz Jankowski / ZDM

Wyniesienie skrzyżowania zmusi kierowców do zmniejszenia prędkości, uspokajając ruch. Jednocześnie poprawi się widoczność pieszych.

W ramach inwestycji, po północnej stronie ul. Błażeja, wybudowany zostanie także brakujący fragment chodnika, dzięki czemu piesi zyskają bezpieczne dojście m.in. do rezerwatu Żurawiniec.

Z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku, w rejonie skrzyżowania zamontowane zostaną maty fakturowe, informujące o zbliżaniu się do krawędzi jezdni.

Wybudowany zostanie też kanał technologiczny po południowej stronie ul. Błażeja. Wykonawca zmodernizuje także oświetlenie.

Choć pierwsze prace rozpoczynają się już dzisiaj, to dopiero od poniedziałku wprowadzone zostaną zmiany dla kierowców – nie będzie możliwości przejazdu przez skrzyżowanie ul. Błażeja i Jasna Rola. Wyznaczone zostaną objazdy dla kierowców.

Prace mają potrwać do końca lipca, ale jak zapewnia ZDM, prowadzone będą działania, które mogą przyspieszyć proces i skrócić czas realizacji inwestycji.

Całość to koszt ponad 480 tysięcy złotych, w tym niemal 200 tysięcy przekaże na ten cel Rada Osiedla Naramowice.

 

 

autorka: A. Karczewska

© 2021 MotoPoznań

Realizacja