Rusza budowa ronda na ul. Santockiej

W połowie września kierowcy będą mogli korzystać z nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Santockiej z ul. Dąbrowskiego. Dzięki temu w miejscu, w którym w przeszłości często dochodziło do kolizji, będzie bezpieczniej.

Rusza budowa ronda na ul. Santockiej

Ze względu na ograniczoną widoczność w rejonie północnego zjazdu z wiaduktu nad ul. Dąbrowskiego w ciągu ul. Santockiej, Miejski Inżynier Ruchu przygotował koncepcję zmiany organizacji ruchu tym miejscu.

Znajdujące się przed skrzyżowaniem bariery energochłonne ograniczają widoczność kierowcom jadącym od strony wiaduktu w kierunku Smochowic. Było to powodem licznych zdarzeń drogowych i wymuszania pierwszeństwa przejazdu przez osoby wjeżdżające na skrzyżowanie z podporządkowanego zjazdu z ul. Dąbrowskiego. Zamontowane w pasie rozdziału ul. Santockiej lustro drogowe okazało się niewystarczające dla zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego też zdecydowano o zastąpieniu skrzyżowania skanalizowanego rondem. Na zmianach zyskają również rowerzyści –  na wiadukcie wyznaczone zostaną pasy dla rowerów.

Prace budowlane rozpoczną się 27 sierpnia od rozbiórki latarni i przymocowanego do niej lustra drogowego. Projekt organizacji ruchu został przygotowany przez Zarząd Dróg Miejskich w oparciu o koncepcję opracowaną przez MIR. Zakończenie budowy zaplanowano na 14 września.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja