Jak przemieszczają się mieszkańcy aglomeracji poznańskiej?

Instytut Badań Outdooru sprawdził zwyczaje komunikacyjne dziesięciu aglomeracji w Polsce. Jedną z nich była aglomeracja poznańska. Dzięki badaniom wiemy, że poznaniacy poświęcają na codzienne przemieszczanie się najmniej czasu spośród mieszkańców przebadanych aglomeracji. Czym jeszcze zaskakują wyniki?

Jak przemieszczają się mieszkańcy aglomeracji poznańskiej?

Ile czasu mieszkańcy spędzają w podróży?

W samochodzie, komunikacji miejskiej i pieszo… Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej spędzają codziennie w podróży średnio 2 godziny 25 minut i plasują się poniżej średniego czasu, który wynosi 3 godziny i 1 minutę. W zestawieniu dziesięciu aglomeracji, poznańska znalazła się na ostatnim miejscu. Najdłużej przemieszczają się mieszkańcy aglomeracji lubelskiej – średnio przez 3 godziny 47 minut dziennie. 

Z czasu poświęconego na poruszanie się, 58 proc., czyli 1 godzina i 35 minut, spędzane jest w odległości większej niż 500 metrów od domu. Pozostały czas poświęcony jest na poruszanie się wokół domu – chociażby na zakupach, spacerach z psem – bez określonego celu „podróży”.

Jakie dystanse pokonują?

Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej pokonują codziennie średnio 22,4 kilometra, zajmując przedostatnie, 9 miejsce wśród ludności wszystkich przebadanych aglomeracji, przy czym dystans na jaki oddalają się od domu i w promieniu którego się poruszają wynosi nieco ponad 6 kilometrów. Najdłuższe odległości przebywają warszawiacy – średnio ok. 30 i pół kilometra dziennie i lublinianie – nieco ponad 28 kilometrów. Na ostatnim miejscu z niecałymi 22 kilometrami uplasował się Wrocław. 

Na tle wszystkich badanych regionów, bardzo ciekawie prezentuje się zestawienie wyników aglomeracji poznańskiej z wrocławską, ponieważ dane są niemal identyczne – mówi zauważa Artur Biernacki, ekspert Instytutu Badań Outdooru. Ich mieszkańcy pokonują na przykład najkrótsze dzienne trasy, są również najmniej zmotoryzowani – średnio przemieszczają się codziennie samochodem na odległość około 17 kilometrów – dodaje ekspert. 

Indeks siły nabywczej

Kolejnym ciekawą informacją, którą pozyskano w ramach badania jest określenie wskaźnika indeksu siły nabywczej mieszkańca stolicy aglomeracji poznańskiej. Wskaźnik ten pozwala określić ile dóbr i usług można nabyć za jednostkę pieniądza. Mieszkańcy Poznania z wynikiem 132 plasują się na trzecim miejscu wśród stolic badanych aglomeracji, wyprzedzają ich jedynie warszawiacy z indeksem 182 i wrocławianie z wartością 133. Stawkę zamyka Bydgoszcz, której indeks wynosi 107. Co te wyniki oznaczają w praktyce?

Odnosząc je do średniej Polski wynoszącej 100, wynik 133 oznacza, że za średnią pensję mieszkańcy Poznania mogą kupić średnio o 33 proc. więcej towarów niż mieszkańcy Polski.

Co wiemy o populacji aglomeracji? 

Populacja aglomeracji poznańskiej ogółem wynosi 871 443 osób, z czego 63 proc. to mieszkańcy stolicy, a  37  proc. stanowią mieszkańcy okolicznych gmin. 

Kto i dlaczego przeprowadził badanie? 

Instytut Badań Outdooru (IBO), we współpracy z siedmioma polskimi (m.in. Ipsos, Millward Brown) oraz zagranicznymi partnerami, przebadał 148 gmin tworzących 10 aglomeracji w całej Polsce, w tym poznańską. Aglomeracją na potrzeby badania nazwano obszar, na który składa się stolica aglomeracji – Poznań oraz wybrane zlokalizowane wokół miasta gminy. Jednym z jego elementów było poruszanie się reprezentatywnej próby mieszkańców przez 14 lub 28 dni ze specjalnym nadajnikiem GPS – mobitestem. Badanie odbyło się w ramach realizacji projektu pomiaru widowni reklamy zewnętrznej Outdoor Track. Obszar badania jest związany z rozmieszczeniem nośników reklamy zewnętrznej. Obejmuje gminy, w których znajduje się największa część rynku outdooru oraz zamieszkiwane przez ludność o największej sile nabywczej. 


Instytut Badań Outdooru Sp. z o.o. (IBO) został utworzony w 2013 roku przez trzy wiodące firmy na rynku polskiej reklamy zewnętrznej: AMS S.A., Clear Channel Poland Sp. z o.o. i Ströer Polska Sp. z o.o. Realizuje projekt badawczy Outdoor Track. 

Outdoor Track to innowacyjny projekt badawczy Instytutu Badań Outdooru w Polsce. Projekt jest  standardem badania rynku reklamy zewnętrznej w Polsce. Jego podstawowym celem jest kompleksowe zbadanie widowni outdooru na bazie wskaźników stosowanych w innych mediach – liczby kontaktów, częstotliwości kontaktów oraz zasięgu kampanii w grupach docelowych i innych danych opisujących mobilność społeczności.