Od środy kilka miesięcy utrudnień w rejonie Łazarza

Od wtorku, 10 marca, można spodziewać się utrudnień w rejonie Łazarza. Potrwają one przez kilka miesięcy i będą dotyczyć zarówno ruchu kołowego jak i pieszego.

Od środy kilka miesięcy utrudnień w rejonie Łazarza

u00a0

Jak wyjau015bnia Miejski Inu017cynier Ruchu, utrudnienia zwiu0105zane su0105 z rozpoczynaju0105cymi siu0119 10 marca pracami przy instalacji linii energetycznej.

Kru00f3tkotrwau0142e miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdu00f3w i pieszych spodziewane su0105 na ulicach: Zau0142u0119u017ce, Lodowa, Potockiej, u0141ukaszewicza, Karwowskiego iu00a0Kolejowej. Bu0119du0105 oznaczau0107 m.in. wygrodzeu0144 jezdni, chodniku00f3w oraz ograniczeu0144 w parkowaniu.

Prace rozpocznu0105 siu0119 od strony ul. Zau0142u0119u017ce. Kierowcy proszeni su0105 o zwracanie uwagi na bieu017cu0105ce oznakowanie, a wszyscy uczestnicy ruchu o zachowanie ostrou017cnou015bci w rejonie prowadzonych prac.

Utrudnienia potrwaju0105 do 30 czerwca 2021 roku.