21 maja 2022

Wielkopolski odcinek A2 wyposażony w defibrylatory

Na trasie Autostrady Wielkopolskiej między Świeckiem a Nowym Tomyślem oraz Nowym Tomyślem a Koninem pojawiły się pierwsze defibrylatory AED, które znajdować będą się w Miejscach Obsługi Podróżnych („MOP”). Zamontowano już 22 sprzęty, kolejne pojawią się po Nowym Roku.

Wielkopolski odcinek A2 wyposażony w defibrylatory

W przypadku nagłego zatrzymania akcji serca kilka pierwszych minut okazuje się kluczowe. Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ w ciągu 3-5 minut dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu poszkodowanego. O wszystkim decyduje zatem czas rozpoczęcia reanimacji. Po upływie 5 minut bez podjęcia akcji reanimacyjnej, szansa na przeżycie z każdą minutą zmniejsza się o 10 %.

Niestety, aktualna sytuacja pandemiczna, brak możliwości uzyskania natychmiastowej fachowej pomocy oraz wydłużony czas przyjazdu karetek, uniemożliwia szybką i efektywną pomoc na trasie A2. W związku z tym Autostrada Wielkopolska zakupiła 22 defibrylatory AED, które umożliwią ratowanie ludzkiego życia. Defibrylatory zamontowano w sześciu Miejscach Obsługi Podróżnych Autostrady Wielkopolskiej na trasie między Świeckiem, a Nowym Tomyślem oraz w 9 Punktach MOP między Nowym Tomyślem, a Koninem. Są to MOP Sosna, MOP Gnilec, MOP Koryta, MOP Walewice, MOP Rogoziniec, MOP Chociszewo, MOP Wytomyśl, MOP Dopiewiec, MOP Konarzewo, MOP Sołeczno, MOP Gozdowo, MOP Skarboszewo, MOP Lądek, MOP Osiecza III oraz MOP Osiecza II. Kolejne urządzenia mają pojawić się już po Nowym Roku.

– Zdecydowaliśmy się na pełną instalację takich urządzeń, które usprawnią udzielanie pierwszej pomocy i zwiększą szanse na przeżycie chorego w oczekiwaniu na ratowników medycznych. Dodatkowo mamy w planach w kolejnych latach propagowanie i szybkie szkolenia chętnych kierowców zatrzymujących się na MOP’ach w zakresie elementarnych zasad pierwszej pomocy – tłumaczy Krzysztof Andrzejewski z Zarządu Autostrady Wielkopolskiej.

Defibrylatory AED umieszczone są na budynkach toalet na MOP w specjalnie dostosowanych szafkach AED, wyposażonych w alarm świetlny, nocne podświetlenie, a nawet układy grzewcze i chłodzące na odpowiednie pory roku. Urządzenie natomiast składa się z dwufazowego defibrylatora półautomatycznego (czyli AED), zintegrowanego trybu pediatrycznego oraz elektrod.

Co jednak najważniejsze defibrylatory wyposażone są w instrukcje głosowe, które w razie potrzeby poprowadzą udzielającego pomoc przez kolejne etapy reanimacji. Nikt nie musi się zatem martwić, że nie będzie potrafił odpowiednio wykorzystać sprzętu. Obok szafek umieszczone są ponadto tablice z instrukcją postępowania w nagłych przypadkach.

Za pomocą połączonych z Centrum Zarządzania Autostradą szafek, każde użycie defibrylatora będzie odnotowane i sprawdzane przez patrole autostradowe.

Zamontowanie defibrylatorów ma zwiększyć bezpieczeństwo na trasie A2 oraz dać możliwość szybkiej pomocy w przypadku nagłych sytuacji zdrowotnych. Jak podkreśla Krzysztof Andrzejewski – zdrowie oraz bezpieczeństwo podróżnych jest najważniejsze.

 

 

autorka: N. Fekser