29 maja 2024

Jest przetarg na przebudowę ulic na Świerczewie

Komfort i bezpieczeństwo użytkowników świerczewskich dróg wkrótce ulegną poprawie. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na przebudowę ulic: Walentego Stefańskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Jest przetarg na przebudowę ulic na Świerczewie fot. PIM

 

Obie ulice wymagają wykonania prac. Ul. Stefańskiego jest drogą gruntową, co wiąże się z unoszeniem się kurzu w ciepłe dni, a także tworzeniem błota w deszczowe. Do tego dziury, nierówności i brak oświetlenia.

W ramach inwestycji ulica zostanie przebudowana na całej długości, czyli od skrzyżowania z ul. Buczka do ul. Kwiatkowskiego. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia przepuszczalna w osi jezdni. Dzięki temu zapewniona będzie infiltracja wód opadowych do gruntu. Wykonane zostanie nowe oświetlenie i kanał technologiczny. Wykonana będzie również umocnienie nawierzchni pieszo-jezdni.

Z kolei ul. Kwiatkowskiego obecnie jest częściowo pokryta asfaltem, ale bardzo zniszczonym. Pracami będzie objęty odcinek między ul. Stefańskiego i Burszty. Wykonana zostanie umocniona nawierzchnia jezdni, chodników po obu stronach oraz miejsc postojowych. Także i tu wybudowany zostanie kanał technologiczny.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonawcę prac budowlanych. Wybrany będzie miał 200 dni na realizację zamówienia, co oznacza, że inwestycja będzie gotowa w przyszłym roku.

autorka: A. Karczewska

© 2021 MotoPoznań

Realizacja