Rozpoczyna się remont ważnego mostu w Wielkopolsce

W Ostrowie Wielkopolskim, począwszy od najbliższego piątku, 22 marca, kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu związane z rozpoczęciem remontu mostu przez rzekę Ołobok, znajdującego się na trasie DK36.

Rozpoczyna się remont ważnego mostu w Wielkopolsce fot. GDDKiA

 

Z uwagi na konieczność zamknięcia odcinka drogi, zostaną wyznaczone objazdy, których trasa będzie przebiegać drogą ekspresową S11, a następnie przez ulice: Kaliską, Aleję Juliusza Słowackiego i ulicę Krotoszyńską. Dla pieszych dostępna pozostanie kładka obok miejsca remontu.

Przedsięwzięcie to jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Most-Tor, które opracowało projekt i uzyskało niezbędne decyzje umożliwiające przystąpienie do prac. Remont, którego koszt wynosi 1 672 632,72 zł, ma zostać zakończony w ciągu 15 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. w IV kwartale bieżącego roku.

Prace remontowe rozpoczną się od rozbiórki kap chodnikowych. Następnie planowane jest usunięcie starej nawierzchni bitumicznej i wzmocnienie płyty pomostu warstwą nadbetonu o grubości około 12 cm. Kolejnym etapem będzie położenie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż nowych krawężników oraz wykonanie kapy chodnikowych. Na obiekcie oraz dojazdach do mostu zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna.

W ramach remontu przewidziano również usunięcie starych, skorodowanych warstw betonu w podporach i spodzie płyty pomostowej, by następnie przeprowadzić naprawy za pomocą materiału polimerobetonowego. Zakończenie prac planowane jest na montaż barier i barieroporęczy, a także oznakowania pionowego i poziomego.

Apeluje się do kierowców o zwrócenie uwagi na oznakowanie i dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu, by zapewnić bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników drogi. Remont mostu jest ważnym przedsięwzięciem mającym na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale również komfortu podróżowania przez mieszkańców i gości Ostrowa Wielkopolskiego.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja