21 kwietnia 2024

Ponad 2 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Które zostaną doświetlone?

Dodatkowe oświetlenie przy przejściach dla pieszych, które poprawia bezpieczeństwo uczestników ruchu, zostało zamontowane w kolejnych lokalizacjach na terenie miasta. Jeszcze w tym roku doświetlonych ma być kolejnych niemal 30 miejsc.

Ponad 2 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Które zostaną doświetlone? fot. ZDM

 

Dodatkowe oświetlenie, montowane przy przejściach dla pieszych, znacząco poprawia widoczność osób, które znajdują się w ich obrębie. Dzięki temu, kierowcy mogą szybciej dostrzec pieszych, zarówno tych już na „zebrze” jak i przy krawędzi jezdni.

Poznań z roku na rok przeznacza kolejne środki na prace związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Jeszcze dwa lata temu było to ok. 600 tysięcy, a w ubiegłym roku ponad milion. W tym, w budżecie miejskim zarezerwowano na ten cel ponad 2 mln złotych.

To, w których miejscach konieczne jest doświetlenie, decyduje kilka czynników, w tym przede wszystkim zgłoszenia podczas konsultacji z radami osiedli czy policją.

W ubiegłym roku ZDM podpisał umowę na doświetlenie 24 przejść dla pieszych. Większość z tych prac udało się zakończyć jeszcze w 2023 roku. Na początku obecnego doświetlono osiem lokalizacji, m.in. na ulicach Umultowskiej (pomiędzy przystankami os. Batorego Pływalnia), Bobrzańskiej (przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej), Kurlandzkiej (przy skrzyżowaniu z ul. Dziadoszańską) czy Głuszyna. W trakcie realizacji są jeszcze przejścia na ulicy Naramowickiej (przy skrzyżowaniu z ul. Migdałową) oraz Krygowskiego (przy parkingach Wydziału Geografii UAM).

Na ten rok zaplanowano inwestycję w 26 lokalizacjach. Rady osiedla otrzymają 50% dofinansowania z miejskiego budżetu na ten cel. Prace będą prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Łącznie o dofinansowanie ubiegały się 33 rady osiedla, a do realizacji wybrano 26 miejsc. Pierwsze postępowanie zostało już ogłoszone. Oferenci mają czas do 22 marca.

Przetarg dotyczy siedmiu przejść:

– ul. Murawa przy ul. Hercena

– ul. Sianowskiej przy ul. Kościerzyńskiej

– ul. Mieleszyńskiej przy ul. Otwartej

– ul. Strzegomskiej na wysokości ul. Gałczyńskiego

– ul. Inflancka przy Przedszkolu nr 53 im. Koszałka Opałka

– ul. Literacka przy wjeździe w ul. Ludwiki Dobrzyńskiej – Rybickiej

– al. Niepodległości przy ul. Św. Barbary

autorka: A. Karczewska

© 2021 MotoPoznań

Realizacja