Leszno wprowadza bezpłatne taksówki . Warunek jest jeden

Leszczyńscy radni przyjęli program „Taksówka dla Seniora”, który ma ułatwić seniorom dotarcie do urzędów, placówek medycznych i na groby bliskich. Usługa jest bezpłatna dla mieszkańców po 75. roku życia i osób niepełnosprawnych w wieku od 65 do 74 lat. Z bezpłatnej taksówki można skorzystać cztery razy w roku.

Leszno wprowadza bezpłatne taksówki . Warunek jest jeden

Głównym celem programu jest wsparcie seniorów w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza tych, którzy mają trudności w samodzielnym poruszaniu się i są w trudnej sytuacji życiowej.

Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy po 75. roku życia oraz osoby w wieku 65 do 74 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby mające trudności w poruszaniu się będą mogły skorzystać z pomocy osoby towarzyszącej, która również nie poniesie kosztów przejazdu. Bezpłatny transport jest też przeznaczony dla seniorów poruszających się o wózku inwalidzkim, którzy są w stanie przesiąść się na fotel taksówki przy pomocy opiekuna.

Ze świadczenia nie będzie można skorzystać w sytuacji zagrożenia życia, nagłego pogorszenia stanu zdrowia i przewozu do przychodni celem wizyty u lekarza rodzinnego. Bezpłatny transport taksówką nie jest też możliwy w przypadku osób leżących.

Zgłoszenia przejazdów i odwołania odbywają się telefonicznie. Przejazd taksówką może zamówić senior lub wskazana przez niego osoba. Przejazdy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, a powroty odbywają się maksymalnie do godziny 20.00 i są liczone jako kolejne kursy. Zgodnie z uchwałą zgłoszenia należy dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 nie później niż 3 dni przed i nie wcześniej niż 14 dni przed terminem przejazdu. 24 godziny przed planowaną podróżą przewoźnik wykona telefon do seniora celem przypomnienia o nadchodzącym przejeździe. Odwołanie usługi jest możliwe najpóźniej do godziny 14.00 dnia roboczego poprzedzającego planowaną podróż. Nieodwołanie zamówionego kursu będzie skutkowało zablokowaniem usługi dla danego seniora na okres dwóch miesięcy.

Na realizację projektu miasto Leszno otrzymało 380 tys. zł dofinansowania w ramach funduszy europejskich z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Jak zapowiadają urzędnicy, z tej puli będą realizowane również inne projekty dla seniorów, między innymi opaski życia.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja