10 czerwca 2023

Remont ul. Polnej na Jeżycach zakończony

Zakończono prace na ul. Polnej, gdzie remontowana była nawierzchni jezdni. Inwestycja musi jeszcze uzyskać niezbędne odbiory techniczne.

Remont ul. Polnej na Jeżycach zakończony

 

W tym roku remont ul. Polnej objął odcinek na Jeżycach – od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego i były to kontynuacje prac, które wykonano przed rokiem na łazarskim fragmencie.

Roboty związane z tegoroczną inwestycją rozpoczęły się na początku maja. Podzielono je na etapy, by utrzymać przejezdność ulicy przez cały czas przebudowy.

Zniszczoną nawierzchnię zerwano, a w jej miejsce ułożono nową. Wyregulowano także wpusty studzienek, a następnie wymalowano oznakowanie poziome. Dzięki temu zwiększył się komfort i bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.

Prace się już zakończyły i obecnie inwestycja musi jeszcze uzyskać odbiory techniczne.

Remont kosztował ok. 850 tysięcy złotych.

autorka: A. Karczewska