22 czerwca 2024

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych w Wielkopolsce

Od 12 lutego do końca maja 2024 roku, na terenie całej Polski, obserwowany będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Jest to związane z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24) oraz DRAGON-24 (DR-24), które wpisują się w tegoroczny program szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych w Wielkopolsce

 

Ćwiczenia te, obejmujące niemal wszystkie województwa w kraju, mają na celu przetestowanie przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynację działań transgranicznych, a także współpracę z państwami gospodarzami. Przejazd kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się głównie autostradami, drogami ekspresowymi oraz krajowymi, a ich ruch będzie skoordynowany tak, aby minimalizować utrudnienia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnej koordynacji przejazdu zapewnią Żandarmeria Wojskowa oraz pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją.

W związku z powyższym, władze wojskowe apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i unikanie wjeżdżania pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Jednocześnie, za wszelkie utrudnienia związane z przegrupowaniami, wojsko przeprasza i prosi o zrozumienie.

Dodatkowo, w obliczu trwających ćwiczeń, istotne jest zwrócenie uwagi na ochronę danych. Władze apelują do społeczeństwa o niepublikowanie w Internecie informacji i zdjęć, które mogłyby ujawniać ruchy wojsk, ich lokalizacje, daty i godziny przejazdów, a także dane dotyczące operacji lotniczych. Takie działania mogą nieświadomie wpłynąć na system bezpieczeństwa i obronności państwa.

Ćwiczenia STDE-24 i DR-24 mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu. Ich głównym celem jest wzmocnienie gotowości obronnej Polski i NATO, poprzez praktyczne przetestowanie współpracy międzynarodowej i koordynacji działań obronnych. Polska, jako jeden z państw-gospodarzy, przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników, co stanowi kluczowy element ćwiczeń i świadczy o zaangażowaniu kraju w budowanie międzynarodowego bezpieczeństwa.

© 2021 MotoPoznań

Realizacja